Het Sterrenbeeld 25, 5215 MK, 's-Hertogenbosch
nVault
Ons eigen ‘storage’ platform waarop wij klanten koppelen voor online back-up

Door een online back-up te maken van de data op servers, desktops of laptops verlies je nooit meer data door een onverwachte crash.

Een online back-up  met een veilige opslag, volgens AVG /GDPR standaarden, binnen Nederland. Door een online back-up te maken van de data op servers, desktops of laptops verlies je nooit meer data door een onverwachte crash. Met de client software kunnen we praktisch elk device opnemen in onze nVault. Alle data die hierbij over de lijn gaat is beveiligd en voorzien van encryptie waardoor deze onbruikbaar is voor derden. Zowel back-up als herstel van data gaat snel.

Waarom nVault

  • Getroffen door ransomware virus
  • ‘Per ongeluk’ belangrijke bestanden definitief verwijderd
  • Defecte disk
  • Server, desktop of laptop crash
  • Diefstal of brand

Back-ups zijn pas waardevol als ze regelmatig gemaakt en gecontroleerd worden

Af en toe een back-up maken zorgt voor schijnveiligheid! Hoeveel werk verzet u per maand? Stel u dan eens voor dat uw laatste back-up 2 of 3 maanden oud is?

Om de één of andere reden zijn de meeste mensen niet consequent in het maken van back-ups en komt het dus regelmatig voor dat ze maanden aan data kwijt zijn. De frustraties zijn dan enorm en vaak brengt het helaas ook financiële gevolgen met zich mee. Het is het beste om iedere dag een back-up te maken van uw data welke ook regelmatig worden gecontroleerd op werking.

Met onze nVault oplossing wordt er dagelijks een back-up gemaakt van de gewijzigde bestanden. Op deze manier bent u hooguit één dag werk en/of bestanden kwijt. Deze back-ups worden tevens dagelijks door ons gecontroleerd.